Ergonomie


"De wetenschap van efficiënt werken"

Ergonomie is de wetenschap die zich richt op hulpmiddelen en omstandigheden waardoor mensen optimaal                                                      
kunnen functioneren. Dit beslaat het hele gebied van bijvoorbeeld een goede bureaustoel tot een efficiënt                                                             
werkproces in de keuken van een restaurant. Ergonomie levert zo een belangrijke bijdrage aan het veilig en                                               
gezond gezond kunnen inrichten van een werkplek.

Ergonomie maakt elke werkplek veiliger
Ergonomie gaat over de mens in relatie tot zijn omgeving. Het doel is gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken zo te ontwerpen dat
ze de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen bevorderen. Ergonomen houden zich bijvoorbeeld
bezig met auto’s, kleding, handgereedschappen, software en productieprocessen. Thuis én op de werkplek. In een werkomgeving spelen
vooral veiligheid en gezondheid van de werknemers een belangrijke rol bij het ergonomische ontwerp. Denk aan goed gebruik van machines,
efficiënte samenwerking of een werkbank die de juiste hoogte heeft.
Ergonomie beslaat het kennisgebied over werksituaties, het functioneren van mensen daarin en de invloed van de werkplek, de
werkomstandigheden, de organisatie, het samenwerken met collega’s en het gebruik van machines en hulpmiddelen. Met die
gespecialiseerde kennis stellen ergonomen medewerkers in staat hun werk optimaal te doen. Dat wil zeggen: zo efficiënt mogelijk en zonder
gezondheidsklachten en veiligheidsrisico’s. Mensvriendelijke productieprocessen bevorderen het plezier in het werk en zo ook de
productiviteit. Het voorkomt fouten en storingen en vermindert de (faal)kosten.
Of het werk nu wordt verricht op de brug van een baggerschip, op kantoor, in een fabriek of in de cabine van een vrachtauto, de werkplek moet
altijd ergonomisch verantwoord zijn. Met behulp van ergonomische kennis kunnen de afzonderlijke werkomstandigheden worden aangepast
aan de eigenschappen van de individuele werknemer.

Vier specialisaties
Binnen de ergonomie zijn vier specialisaties te onderscheiden:


Tips
Ergonomie is belangrijk voor een veilige en gezonde werkplek, maar het effect wordt ook bepaald door omstandigheden die medewerkers en
leidinggevenden zelf in de hand hebben, zoals: